Výroba vstřikovacích forem

Vstřikovací forma je nástroj, využívaný k výrobě plastových, pryžových anebo výrobků z hliníkových slitin, pomocí technologie tlakového vstřikování vstřikovacím lisem.

Kvalita odlévaných součástek je přímo úměrná kvalitě vstřikovacích forem. Z tohoto důvodu spolupracuje naše firma pouze s osobně ověřenými výrobci vstřikovacích forem v Číně. Záruka na dodávané vstřikovací formy činí 500tis. – 1 milión cyklů pro výrobu z plastu a pryže, a 60tis. – 80tis. cyklů pro výrobu z hliníkové slitiny.
Vstřikovací forma je složená z dílů, které jsou vyrobeny nanejvýše přesně, aby pasovaly do sebe. Tyto díly se obecně dají rozdělit na standardní a specifické. Obvykle podíl standardních dílů ve vstřikovací formě činí 60-90%, přičemž podíl jejich hodnoty na celkové finanční hodnotě formy činí zpravidla 30-80%. Finální cena vstřikovací formy závisí na složitosti konstrukce, geometrii a dalších požadavcích.
Mezi standardní součásti vstřikovací formy patří tyto:              
- horní a spodní desky formy, 
- vložky, pomocná stavidla, vyvažující prvky,
- posouvadla,
- vtoková soustava (vyhřívaná a chlazená),
- ochlazovací systém,
- a jiné součásti.

Mezi specifické díly vstřikovací formy řadíme hlavně:
- tvárnice,
- tvárníky,
 - středící kroužky, 
- znaky a některé další díly.

Nabízíme Vám tyto služby

1. Kompletní dodávka vstřikovací formy pro odlévání plastu, hliníkových slitin nebo lisování pryže, a to od vyhotovení konstrukční dokumentace, až po dodání hotové vstřikovací formy do Vašeho podniku.

Naše firma převezme zodpovědnost za kontrolu kvality zakázky přímo u výrobce. Kontrolu kvality zahrnuje audit příp. dolaďování technologických postupů při výrobě formy, dále zaslání vzorků odlévaných součástek zákazníkovi na schválení. Po schválení vzorků se vstřikovací forma odesílá zákazníkovi, a to buď letecky (váha formy nepřesáhne 200 kg, doba dodání 5-7 dní) nebo lodí do Hamburku a následně kamionem do ČR (váha formy 200 kg – 5 tun, doba dodání až 45 dnů). 

2. Dodávka standardních komponent, normálií (vložky, stojánky, posunovače, pružiny, výztuže atd.) od největšího a nejznámějšího asijského výrobce v tomto odvětví, firmy LKM. Toto může být jako součást dodávky spolu s tvářecími součástmi (tvárnice, tvárník), nebo jako samostatná objednávka. 

3. Sériová výroba plastových dílů na zakázku (forma se ponechává u naších partnerů v Číně). K tomu Vám zajistíme přepravu výrobků za výhodných cenových podmínek.

Nabízíme dodácí podmíny EXW, CPT, DAP nebo DDP (dle Incoterms 2010).