Ceny služeb

Výroba vstřikovacích forem

V našem zájmu je poskytování konkurenceschopných služeb nejen z hlediska kvality, ale také z hlediska cenové dostupnosti.

V každém jednotlivém případě se cena vstřikovací formy stanovuje individuálně, a to v závislosti na složitosti výlisku a technické specifikaci formy.
Pro Váš orientační přehled uvádíme níže v tabulce údaje o některých námi vyrobených formách, včetně jejich ceny (cena nezahrnuje náklady za dopravu a proclení).